INNOVATIVE SAFETY SYSTEM


HANS SAFETY FOOTWEAR COLLECTION

Tổng Quan Công Ty

Quá trình phát triển

HANS đang bước trên con đường thử thách hướng tới tương lai và đổi mới sáng tạo.

2020
Tháng một

Lựa chọn các doanh nghiệp vừa và nhỏ triển vọng xuất khẩu

HANS KOREA Thành lập,mở rộng lĩnh vực kinh doanh

2017

2016
Tháng mười

Xây dựng nhà máy Mok Bạch Dương tại Việt Nam.

Tháng tư

Thành lập nhà máy sản xuất trụ sở Daejeon

Tháng hai

Công nhận doanh nghiệp IP Star

2014

2012
Tháng sáu

Mua lại công ty liên doanh và chứng nhận doanh nghiệp Innobiz

Tháng tám

Thành lập viện nghiên cứu trực thuộc

2011

2010
Tháng một

Sản xuất xe đạp và thành lập đơn vị kinh doanh

Tháng năm

Đã chuyển tòa nhà văn phòng mới Jungrim-dong

Tháng ba

Mua giấy phép an toàn 'SYMPA-TEX'

2007

2005
Tháng sáu

Đạt giải thưởng lớn về an toàn công nghiệp lần thứ 9

Tháng sáu

Phát triển giàn giáo lần đầu tiên tại Hàn Quốc(Được hỗ trợ bởi KOSHA)

Tháng sáu

Nhận giải thưởng lớn về an toàn công nghiệp lần thứ 6

Tháng hai

Có được chứng nhận ISO 9001 để quản lý chất lượng

2002

1994
Tháng năm

Giới thiệu hệ thống tinh vi theo quy trình, phân chia thị trường sản xuất lao động

Tháng chín

Đăng ký làm công ty thương mại tại Hàn Quốc

Tháng sáu

Được thành lập như một nhà máy sản xuất giày leo núi, xuất khẩu thương hiệu nội địa và thương hiệu nội địa sang Nhật Bản

1993