INNOVATIVE SAFETY SYSTEM


HANS SAFETY FOOTWEAR COLLECTION

R&D

Công Đoạn Sản Xuất

Công ty HANS của chúng tôi đang nắm giữ vị trí tiên phong về kỹ thuật liên quan đến các sản phẩm mang tính sáng tạo và công nghệ liên quan.

Bộ phận R&D

 • 연구개발실
  Phát triển mẫu
 • 화살표
 • 연구개발실
  Kiểm tra nguyên liệu
  thiết bị thử nghiệm

 • 화살표
 • 연구개발실
  Thử nghiệm sản
  phẩm phát triển
 • 화살표
 • 연구개발실
  Kệ trưng bày hàng mẫu

Cắt

 • 연구개발실
  Kiểm tra chọn lọc vật liệu
 • 화살표
 • 연구개발실
  Cắt

May

 • 재봉1
  May 1
 • 화살표
 • 재봉2
  May 2
 • 화살표
 • 재봉검사
  Kiểm hàng may

Đóng giày

 • 연구개발실
  last không có
 • 화살표
 • 연구개발실
  toe cap gài vào

 • 화살표
 • 연구개발실
  Đóng giày 1
 • 화살표
 • 연구개발실
  Đóng giày 2

Kiểm hàng

 • 연구개발실
  Kiểm hàng sản phẩm 1
 • 화살표
 • 연구개발실
  Kiểm hàng sản phẩm 2

Đóng gói và xuất hàng

 • 연구개발실
  Đóng gói
 • 화살표
 • 연구개발실
  Xuất hàng

Khác

 • 연구개발실
  đại chiến nhà
  máy sản xuất

 • 연구개발실
  GAESUNG nhà
  máy sản xuất
 • 연구개발실
  Nhà máy Việt Nam